Publications

For a complete list of my publications please click here

Βιβλία (Μονογραφίες)

 1.  Les fastes de la décadence chez Constantin Cavafy [Η λάμψη της Παρακμής στον Καβάφη], Αθήνα, Νεφέλη, 2008, 189 σ.
 2. Ελληνική μετάφραση, Ο Καβάφης και η λογοτεχνία της Παρακμής, μτφρ. Τιτίκα Καραβία, Νεφέλη, 2014· υπό διόρθωση.

 

Μονογραφίες (υπό εκπόνηση)

 1. Κόρες της Ηρωδιάδας. Σπουδή στο γυναικείο βιβλικό έγκλημα (με την επιχορήγηση της Επιτροπής Ερευνών ΑΠΘ).
 2. Περιθωριακά στον Καβάφη.

 

Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά

 1. «Σεφερικές εκδοχές της Σαλώμης», Momέntum (2014) · υπό δημοσίευση.
 2. «Η τύχη του καβαφικού έργου στην πόλη του Καλβίνου», Μικροφιλολογικά (2014) 23-27.
 3. «Γυναικεία πρόσωπα στην ποίηση του Καβάφη», Φιλόλογος, Αφιέρωμα στον Κ. Π. Καβάφη (2014) 51-63.
 4. «Ιστορίαι αυτοκρατορικού γυναικωνίτου : για την «Άννα Δαλασσηνή» και την «Άννα Κομνηνή» του Καβάφη», Νέα Εστία 174 (2014) 713-728.
 5. ««Όταν το τραίνο δεν ήτο πλέον ορατόν»: με αφορμή την αλληλογραφία Καβάφη-Σεγκόπουλου», Το Δέντρο 193-194 (2013) 17-23.
 6.  « Ladynamiquedulieu : Genèvedanslapoésiegrecquemoderne », Δια-κείμενα 12 (2010) 203-210.
 7.  «Choses dites, choses tues : la correspondance intime de Constantin Cavafy», Inverses (2010) 85-101.
 8.  « Η μυθολογία του προλεταριακού έρωτα στον Λαπαθιώτη και τον Καβάφη », Πόρφυρας 132 (2008) 213-225.
 9.  « La force de dormir : versions d’insomnie chez Michel Faïs »,Revue des études Néohelléniques 4 (2008) 65-76.
 10.  «Les dieux ne s’en vont pas parce qu’ils arrivent : le thème de l’immortalité des dieux chez C. Cavafy », Revue des études Néohelléniques 2 (2006) 53-66.
 11.  « Le voyage immobile de Constantin Cavafy : la mer comme espace poétique », Desmos 42 (2009) 13-18.

 Άρθρα σε Συλλογικούς Τόμους

 1. «Plaidoyer pour un bourreau: la mise à mort de Salomé», Victimes au féminin, επιμ. Francesca Prescendi-Agnès Nagy, Équinoxe, Collections de sciences humaines, Γενεύη, Georg, 2011, σ. 214-223.
 2. «Signe et simulacre: l’aventure poétique de Salomé chez Cavafis et Séféris», στο I. Jacoberger-Tsamadou (επιμ.): Georges Séféris, Presses de l’Université Marc Bloch-Strasbourg II, Στρασβούργο, 2000, σ. 39-51, 20072, σ. 43-57.

Άρθρα σε Πρακτικά Συνεδρίων

 1. «Μισό-, εν μέρει- : η διαλεκτική της αμφισημίας και οι τεχνικές της σχάσης στη ποίηση του Καβάφη», εναρκτήρια ομιλία στο 9ο συνέδριο Ελληνικής Γλώσσας και Ορολογίας, Αθήνα, 2014.
 2. «Η Σαλώμη του Ψυχάρη: ιστορικές ταυτίσεις και ψευδείς ταυτότητες», στο Μ. Μικέ-Λ. Τσιριμώκου-Ι. Ναούμ-Κ. Τικτοπούλου (επιμ.): Νεοελληνική Λογοτεχνία και κριτική, Πρακτικά 13ης Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης, Μνήμη Πάνου Μουλλά, Σοκόλη-Κουλεδάκη, Αθήνα, 2014, σ. 625-635.
 3.  “ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ”, «150 χρόνια Κ. Π. Καβάφης», Κωνσταντινούπολη, Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινουπόλεως και Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, 11 έως 14 Απριλίου 2013
 4.  « Για τα σκουπίδια κατευθείαν: Νοσολογία, πάθη, πληγές κι ενσώματες ταυτότητες στον ερωτικό Καβάφη», Δ΄Πανευρωπαικό Συνέδριο της Ευρωπαικής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών, Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο, Γρανάδα,(9-12.9.2010), ISBN 978-960-99699-0-1.
 5. « Plaidoyer pour un bourreau : la mise à mort de Salomé», Victimes au féminin, επιμ. Francesca Prescendi-Agnès Nagy, Συνέδριο της Ιστορίας των Θρησκειών του Πανεπιστημίου Γενεύης (Γενεύη 8-9.3.2010), Équinoxe Collections de sciences humaines, Γενεύη, Georg, 2011, σ. 214-223.
 6. «Η τύχη του καβαφικού έργου στη Γενεύη », 11α Καβάφεια, Διεθνές Λογοτεχνικό Συμπόσιο (Κάιρο-Αλεξάνδρεια 9-10.12.2010)· υπό δημοσίευση.
 7. « Princesses juives et reines de Judée : Judith, Salomé et Madeleine», 21ο Διεθνές Συνέδριο των Νεοελληνιστών των Γαλλόφωνων Πανεπιστημίων (Λυών, 27-29. 5. 2009) )· υπό δημοσίευση.
 8. «Η μνήμη του γήρατος και το τέλος του Δον Ζουάν». Γραφές της μνήμης, Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (Αθήνα, 27-30.11.2008), επιμ. Ζαχ. Σιαφλέκης, Αθήνα, Gutenberg, 2008.
 9. Μάρθα Βασιλειάδη – Μιχάλης Λασιθιωτάκης, «Διακειμενικότητα και βιογραφικές πρακτικές στη Ζαΐδα του Αλέξη Πανσέληνου : μια πρώτη προσέγγιση», στο Κ. Δημάδης(επιμ.): Ο Ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην εποχή του Διαφωτισμoύ και στον εικοστό αιώνα, Αθήνα, Ελληνικά γράμματα, 2007, σ. 671-680.
 10.  « Samuel Baud-Bovy, traducteur de Cavafy », στο Μ. Λασιθιωτάκης (επιμ.) : SamuelBaud-Bovy (1906-1986), néohelléniste, ethnomusicologue, musicien, Γενεύη, 2006· υπό δημοσίευση.
 11. « Le discours muet du corps : les jeunes morts de C. Cavafy », στο A.‑O. Jacovidès (επιμ.) : Le corps dans la langue, la littérature, les arts et les arts du spectacle néo-helléniques, Παρίσι, Société culturelle néo-hellénique, 2005, σ. 459-471
 12.  « Εξωτισμός και παράδοση στο Xαμένο νησί του Καραγάτση», στο Α. Αργυρίου (επιμ.): Η Ελλάδα των νησιών από τη Φραγκοκρατία ως σήμερα, Αθήνα, Ελληνικά γράμματα, 2004, σ. 547-555.
 13.  « La poétique de l’ivresse chez C. Cavafy », στο M. Breuillot (επιμ.) : La vigne et le vin dans la langue et la littérature néohelléniques, Παρίσι, Inalco (« Colloques Langues’O »), 2002, σ. 389-405.
 14.  « Signe et simulacre : l’aventure poétique de Salomé chez Cavafis et Séféris », στο I. Jacoberger-Tsamadou (επιμ.) : Georges Séféris, Στρασβούργο, Université Marc Bloch-Strasbourg II, 2000, σ. 39-51,20072, σ. 43-57.
 15.  « Sentiment de décadence: deux poèmes de Cavafy sur Néron », στο Astérios Argyriou (επιμ.) : Le sentiment religieux dans la littérature néo-grecque, Παρίσι, Inalco (« Colloques Langues’O »), 2001, σ. 239-247.
Λογοτεχνικές Μεταφράσεις 
 • SophiadeMelloBreyer, «Η νύμφη», «Ερωτικό ποίημα του Αντώνιου και της Κλεοπάτρας», «Ελλάδα 72», «Θα κλειδώσω »,΄Υλαντρον 5 (2003) 79-80.
 • Guillaume Apollinaire, «ΓράμματαστηΛου»(9 janvier 1915, 8 avril 1915), ΄Υλαντρον 2 (2002) 20-24.
 • Jean-PierreMilovanoff, «Γράμμα απ’ τη Ρωσία», «Σκιά», «Σκαλί της χλόης», Ύλαντρον 1 (2001) 119-123.
 • Άννα Αγγελοπούλου και Αίγλη Μπρούσκου (επιμ.): Καταλόγος ελληνικών παραμυθιών, Κέντρο Ελληνικών Ερευνών, Αθήνα, 1999. Μετάφραση από τα γερμανικά μέρους του αρχείου του Γεωργίου Μέγα

Ανακοινώσεις σε Συνέδρια - Διαλέξεις με πρόσκληση

 1. «Ανατομία ενός εγκλήματος : Ιουδήθ και Ολοφέρνης», Επιστημονική Συνάντηση Εργασίας Νεοελληνικής και Συγκριτικής Φιλολογίας, Γραμματολογία-Ιστορία-Σύγκριση: Μνήμη Γιώργου Βελουδή, Ιωάννινα 2-3.6.2014.
 2.  «Εκδοχές της σεφερικής Σαλώμης», Μαθητικό συνέδριο για τον Γιώργο Σεφέρη, Ζωγράφειο Λύκειο και Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη (Κωνσταντινούπολη, 20-23.3.2014).
 3. «Γυναικεία πρόσωπα στην ποίηση του Καβάφη», Διάλεξη στο σύλλογο «Ο Φιλόλογος» (Θεσσαλονίκη, 2.12.2013).
 4. «Μισό-, εν μέρει: η διαλεκτική της αμφισημίας και οι τεχνικές της σχάσης στη ποίηση του Καβάφη», Κεντρική ομιλία στο 9ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία (Αθήνα, 7.11.2013).
 5. «Η διαλεκτική της ενοχής στον κύκλο του Ιουλιανού: ο επίσκοπος Πηγάσιος», Διεθνές Συμπόσιο Κ. Π. Καβάφης, Ελληνικός και Οικουμενικός, Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών (Δελφοί, 5-7.7.2013).
 6. «Οι γυναίκες του Καβάφη: από τη Σαλώμη στις βυζαντινές αυτοκράτειρες», Διάλεξη στα πλαίσια του σεμιναρίου των Μ. Μικέ – Θ. Παυλίδου – Κ. Κίτση στις Σπουδές φύλου (ΓΛΩ /ΓΣΓ 400) (21.5.2013)
 7. «Κ. Π. Καβάφης. Από την αλληλογραφία στο έργο του», Διάλεξη στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας «Βασίλης Βασιλικός» (Καβάλα, 15.5.2013).
 8.  «Γυναικείες μορφές στο Βυζάντιο του Καβάφη», 150 χρόνια Κ. Π. Καβάφης, Μαθητικό Συνέδριο Ζωγράφειο Λύκειο και Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη (Κωνσταντινούπολη, 11-13.4.2013).
 9. «Το ευάλωτο σώμα της ενοχής: βιβλικές ηρωίδες και έμφυλες ταυτότητες», Διάλεξη στα πλαίσια του σεμιναρίου των Μ. Μικέ – Θ. Παυλίδου – Κ. Κίτση στις Σπουδές φύλου (ΓΛΩ /ΓΣΓ 400) (Θεσσαλονίκη, 1.12.2012).
 10. «Τεχνικές ανάγνωσης και παρανάγνωσης στη Σαλώμη του Ψυχάρη», Kolloquium für Bachelor und Magisterarbeiten, Institut für Neogräzistik (Βερολίνο, 1.6. 2010).
 11. «Plaidoyer pour un bourreau: la mise à mort de Salomé», Victime: Substantif féminin, Συνέδριο της Ιστορίας των Θρησκειών του Πανεπιστημίου Γενεύης (Γενεύη, 8-9.3.2010).
 12. «L’Alexandrie de Cavafy: Mythe et réalité», Διάλεξη στο σύλλογο Jean-Gabriel Eynard, (Γενεύη, 4.2.2010).
 13. «Η τύχη του καβαφικού έργου στη Γενεύη», 11α Καβάφεια, Διεθνές Λογοτεχνικό Συμπόσιο (Κάιρο-Αλεξάνδρεια, 9-10.12.2009).
 14. «La force de dormir : versions d’insomnie chez Michel Faïs». Κύκλος διαλέξεων του Νεοελληνικού Ινστιτούτου της Σορβόννης, Πανεπιστήμιο Σορβόννης (Παρίσι, 18.1. 2007).
 15. «Identités grecques et identités barbares: Cavafy et Milosz». Franco-Graeca : κείμενα, ιδέες και εικόνες εν κινήσει. Ημερίδα του τμήματος Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου (Λευκωσία, 27.11.2006).
 16. «Η αλληλογραφία του Κ. Π. Καβάφη». Διάλεξη στον Σύλλογο Ελλήνων Γενεύης (Γενεύη, 18.10.2006).
 17. «Le voyage immobile de Constantin Cavafy: la mer comme espace poétique». Poésie et insularité. Διεθνές Συνέδριο του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Πανεπιστημίου Jean Moulin-Lyon III (Λευκωσία, 17-18.3.2006).
 18. «Représentations de la peau dans la littérature de la fin de siècle». Διάλεξη στο σεμινάριο της γαλλικής λογοτεχνίας του Α. Λαμπρόπουλου στο Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου (Λευκωσία, 19.10.2004).
 19. «La langue de C.P. Cavafy». Διάλεξη στο Τμήμα Αρχαίων Ελληνικών του Πανεπιστημίου της Γενεύης στα πλαίσια του μαθήματος Ιστορίας της Γλώσσας (23.5.2003).
 20. «C. Cavafy et la poétique du silence», Διάλεξη στο Πανεπιστήμιο Marc-Bloch του Στρασβούργου (Στρασβούργο, 24.3.2003).
 21. «L’Alexandrie de Constantin Cavafy: apogée ou déclin?». Constantin Cavafy (1863-1933) poète des confins. Διεθνές Συνέδριο του Πανεπιστημίου της Βουργουνδίας (Ντιζόν 18.3.2003).
 22. «Les dieux ne s’en vont pas parce qu’ils arrivent: le thème de l’immortalité des dieux chez C. Cavafy». Διάλεξη στην Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (Παρίσι, 15.3.2003).
 23. «L’image de la mère dans la chanson populaire grecque». Διάλεξη στο Λύκειο Ελληνίδων Γενεύης (Γενεύη, 15.3.2002).
 24. «Une présentation du poète C.P. Cavafy». Διάλεξη στο Σύλλογο Ελληνίδων γυναικών (Γενεύη, 2.11.2001).
 25. «Signe et simulacre: l’aventure poétique de Salomé chez Cavafis et Séféris», Georges Séféris. Ημερίδα του τμήματος Νέων Ελληνικών του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου Marc Bloch (Στρασβούργο, 22.5.2000).

Ανακοινώσεις σε Συνέδρια με σύστημα επιλογής των περιλήψεων

 1. «Αποσπάσματα ερωτικού λόγου: η αλληλογραφία Μαρώς-Σεφέρη», 14η Επιστημονική Συνάντηση Τομέα ΜΝΕΣ στη μνήμη του Ξεν. Κοκόλη (Θεσσαλονίκη, 28-30.3.2014).
 2. «Από την Ηρωδιάδα του Flaubert στη «Σαλώμη» του Ψυχάρη: ιστορικές ταυτίσεις και ψευδείς ταυτότητες», 13η Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση αφιερωμένη στη μνήμη του Παν. Μουλλά (Θεσσαλονίκη, 3-6.11.2011).
 3. «Le pari épistolaire ou la routine de l’intime dans la correspondance de Georges Séféris», Le quotidien, 9ο διεθνές συνέδριο της Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρείας, (Λευκωσία, 5-7.11.2010).
 4. ««Για τα σκουπίδια κατευθείαν»: νοσολογία, πάθη, πληγές κι ενσώματες ταυτότητες στον ερωτικό Καβάφη», 4ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών, Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (Γρανάδα, 9-12.9. 2010).
 5. «Princesses juives et reines de Judée: Judith, Salomé et Madeleine», 21ο Διεθνές Συνέδριο των Νεοελληνιστών των Γαλλόφωνων Πανεπιστημίων (Λυόν, 27-29. 5. 2009)
 6. «Η μνήμη του γήρατος και το τέλος του Δον Ζουάν». Γραφές της μνήμης. Σύγκριση-Αναπαράσταση-Θεωρία. Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (Αθήνα, 27-30.11.2008).
 7. «Remâcher son passé: nourritures nostalgiques ou les aventures du moi dans deux récits contemporains (La gourmandise, Ratatouille)». AutoBioPhagies. Διεθνές Συνέδριο του Τμήματος Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου (Λευκωσία, 31.10.-2.11.2008).
 8. «Η μυθολογία του προλεταριακού έρωτα: Λαπαθιώτης και Καβάφης ». Philologie, Geschichte, Ideologien und Mentalitäten, Sprachwissenschaft. 10ο συνέδριο της Γερμανικής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών (Βερολίνο, 20-21.6.2008).
 9. «Samuel Baud-Bovy, traducteur de Cavafy». Samuel Baud-Bovy (1906-1986), néohelléniste, ethnomusicologue, musicien. Διεθνές Συνέδριο του Tμήματος Νέων Ελληνικών του Πανεπιστημίου της Γενεύης (Γενεύη, 24-25.11.2006).
 10. (σε συνεργασία με τον Μιχάλη Λασηθιωτάκη) «Διακειμενικότητα και βιογραφικές πρακτικές στη Ζαΐδα του Αλέξη Πανσέληνου: μια πρώτη προσέγγιση». Ο ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην εποχή του Διαφωτισμού και στον εικοστό αιώνα. 3ο Διεθνές Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών (Βουκουρέστι 2-4.6.2006).
 11. «Genève et la dynamique du lieu». Ροδανούθείονκάρα… : Genève et la Grèce moderne. Διεθνές Συνέδριο του τμήματος Νέων Ελληνικών του Πανεπιστημίου Γενεύης (Γενεύη, 21-22.11.2003).
 12. «Le discours muet du corps: les jeunes morts de C. Cavafy». Le corps dans la langue, la littérature, les arts et les arts du spectacle néo-helléniques. 18ο Διεθνές Συνέδριο των Νεοελληνιστών των Γαλλόφωνων Πανεπιστημίων (Ναντέρ, 15-17.5.2003).
 13. «Εξωτισμός και παράδοση στο Χαμένο νησί του Καραγάτση». Η Ελλάδα των νησιών από τη Φραγκοκρατία ως σήμερα. 2ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών (Ρέθυμνο, 10-12.5.2002).
 14. «La poétique de l’ivresse chez C. Cavafy». La vigne et le vin dans la langue et la littérature néohelléniques. 17ο Διεθνές Συνέδριο των Νεοελληνιστών των Γαλλόφωνων Πανεπιστημίων (Ντιζόν, 10-12.5.2001).
 15. «Sentiment de décadence: deux poèmes de Cavafy sur Néron». Le sentiment religieux dans la littérature néo-grecque. 16ο Διεθνές Συνέδριο των Νεοελληνιστών των Γαλλόφωνων Πανεπιστημίων (Στρασβούργο, 27-29.5.1999)..

Copyright Notice

The documents distributed by this server have been provided by the contributing authors as a means to ensure timely dissemination of scholarly and technical work on a noncommercial basis. Copyright and all rights therein are maintained by the authors or by other copyright holders, notwithstanding that they have offered their works here electronically. It is understood that all persons copying this information will adhere to the terms and constraints invoked by each author’s copyright. These works may not be reposted without the explicit permission of the copyright holder.